Privatno poduzeće Dominik Commerce d.o.o. je osnovana 2003. godine u Strošincima u Slavoniji. Poduzeće se bavi svim vrstama građevinskih radova kao i finalnim uređenjem građevinskih objekata. Od 2009. godine poduzeće počinje aktivno poslovati na području Dalmacije posebice otoka Braća i otoka Hvara. Ina nas su deseci projekata izgradnje privatnih kuća, apartmana, poslovnih prostora i stalih građevinskih objekata.